Nhật ký

Sự kiên định và tiện ích Beans Workspace tại The Local Beans

Không phải bây giờ mà đã rất lâu rồi, từ ngày The Local Beans còn nằm trên mặt giấy của những bản phác thảo về một mô hình Cà Phê phù hợp với nhịp sống hiện đại, Co-Working Space hay nhiều người vẫn gọi là…

1 2 3 4 5