Quy định về phí giao hàng

Đơn hàng trong 03km được miễn phí giao hàng.

Đơn hàng trên 3km sẽ cộng thêm 5.000đ phí giao hàng cho mỗi km tăng thêm.