Chính sách hoàn tiền

Việc hoàn tiền được tiến hành sau khi bộ phận CSKH tiếp nhận và xác nhận việc trả hàng của khách hàng là hợp lệ. Thông tin về thời gian hoàn tiền cụ thể cho từng trường hợp sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán của quý khách hàng sử dụng như sau:

COD (cash on delivery): ngay sau khi nhận được xác nhận từ bộ phận CSKH, sẽ tiến hành  

Thanh toán trực tuyến qua ví điện tử Momo: Sẽ thực hiện hoàn tiền trực tiếp bằng chính phương thức mà khách hàng đã sử dụng, tại chính tài khoản Momo mà khách hàng đã sử dụng để giao dịch. Không chấp nhận việc chuyển đến một tài khoản khác.

Thanh toán trực tuyến bằng PayPal hoặc các hình thức Thanh toán trực tuyến qua các thẻ tín dụng, ghi nợ được hỗ trợ bởi PayPal: The Local Beans sẽ thực hiện hoàn tiền trực tiếp bằng chính phương thức mà khách hàng đã sử dụng, tại chính tài khoản Paypal hoặc các tài khoản mà khách hàng đã sử dụng để giao dịch.

Hình Thức Thanh Toán

COD (cash on delivery): thanh toán khi giao hàng

Thanh toán trực tuyến qua ví điện tử Momo

Thanh toán trực tuyến bằng PayPal

Thanh toán trực tuyến qua các thẻ tín dụng, ghi nợ được hỗ trợ bởi PayPal