Bảo vệ thông tin người dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

– Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng

– Duy trì liên lạc, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của The Local Beans

– Hỗ trợ khi Khách hàng mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của The Local Beans

b) Phạm vi sử dụng thông tin

–  Thiết lập các chương trình hỗ trợ Khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác

–  Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa The Local Beans và Khách hàng

– Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn

– Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc và lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của Khách hàng, trong thời gian vô hạn định; hoặc kết thúc khi Khách hàng yêu cầu.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thông tin sẽ được sử dụng nội bộ với mục đích liên lạc và lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của Khách hàng.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Công ty TNHH Vũ Lê Gia

Địa chỉ: 56A Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.9999972

Website: thelocalbeans.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan, hoặc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

– Qua điện thoại: 0236.9999972