Thời gian xử lý đơn hàng

Khung giờ giao hàng: 6h30 – 21h00 hàng ngày

Thời gian giao hàng tùy thuộc vào địa điểm giao hàng, sẽ được thông báo cho quý khách hàng tại thời điểm xác nhận đơn hàng. Các thay đổi về thời gian giao hàng sẽ được thông báo và xác nhận với quý khách hàng trước khi giao hàng.

Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu nhân viên tiếp nhận không liên lạc được với quý khách hàng tại thời điểm nhận đơn hàng. (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi lần cách nhau 5 phút)

Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu nhân viên giao nhận không liên lạc được với quý khách hàng tại thời điểm giao hàng. (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi lần cách nhau 5 phút)

Khi đơn hàng được chuyển giao đến quý khách hàng, xin vui lòng hoàn tất việc thanh toán nhân viên giao hàng. Sau đó quý khách vui lòng kiểm tra nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào, vui lòng giữ lại biên lai thanh toán để kiểm tra và gọi số 02369999972 để được hỗ trợ.