Chương trình

  • WORKSHOP “LÀM NẾN CÙNG BEANS”

    WORKSHOP “LÀM NẾN CÙNG BEANS”

    Khi nến thơm kể câu chuyện của mùi hương, Beans muốn mượn sự tập trung tuyệt đối này để mở ra cảm nhận mới về hương cà phê, vốn chỉ bắt gặp ở phòng rang hay từ ly cà phê thơm mới pha.…