🤩 Cửa hàng đổi điểm đã cập nhật ưu đãi mới cho các món uống tại cả 3 cửa hàng

Thành viên thân thiết của Beans ơi, bạn có thể kiểm tra số điểm đã tích luỹ tại “Cửa hàng đổi điểm” ở danh mục “Cá nhân”. Khi đã đủ điểm, đổi ngay món uống ưa thích thôi nào!

Nếu chưa tích điểm sau hóa đơn, bạn hãy giúp Beans nhắn nhỏ các bạn nhân viên phục vụ khi gọi món để Beans có thể hỗ trợ nhanh chóng.

👉 Chương trình áp dụng ở cả 2 kênh: Đặt hàng online và gọi món trực tiếp tại các cửa hàng The Local Beans.