Công Việc Dang Dở

Nếu một tuần dài hơn 7 ngày?
Cuốn sách trên bàn không còn nếp gấp dở.
Báo cáo trong máy cũng được hoàn thiện.
Hộp thư đến không vang tiếng thông báo.
Cảm giác nôn nao vì công việc cũng mất đi ít nhiều.
Với nhiều người, cuối tuần là thời gian dành cho nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng. Khách hàng ghé Beans với phong thái thoải mái, trang phục đơn giản, rồi nói nhau nghe về mấy ngày đã qua.
Nhưng đâu đó trong thành phố, vẫn có nhiều người trẻ hăng hái tiếp tục làm việc. Chẳng cần kể đâu xa, vào những ngày nghỉ ở Coworking space, Beans thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc chăm chỉ. Khi tất cả đã sẵn sàng, cà phê và tiện ích đều có đủ, hiệu quả và năng suất cũng được tăng thêm nhiều phần.
Nếu ai đó nói chủ nhật không thể làm việc? Beans Workspace sẽ chứng minh điều ngược lại.