Chuyện ít ai biết: Mang tumbler để được giảm giá

Có một sự thật ít ai biết, rằng nếu bạn ghé Beans mang theo tumbler cá nhân để mua nước thì Beans có ngay giảm giá 15% đó, còn nếu bạn sở hữu tumbler cộp mác Beans thì mức discount sẽ lên đến 20%.

👉🏻👉🏻 Mang theo tumbler có thể sẽ tốn nhiều thời gian để làm quen, nhưng với Beans, mọi thói quen xin cần kiên nhẫn để tạo nên, bởi không chỉ có ích cho bản thân chúng ta, mà mỗi hành động nhỏ ấy đều góp phần tạo tác động tích cực cho môi trường đó.