Chung tay cùng nhân loại đẩy lùi đại dịch Covid. Chúng ta sẽ không thua trên chính quê hương mình! Đà Nẵng Quyết Thắng, Việt Nam Quyết Thắng!

Cửa hàng

The Local Beans | 84 Châu Thị Vĩnh Tế
Địa Chỉ : 84 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Phin Sữa

25,000 Đ

-7%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Matcha Latte (Nóng)

46,000 Đ

49,000Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Macchiato (Nóng)

49,000 Đ

-5%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Caramel MacChiato (Nóng)

47,000 Đ

49,000Đ

-7%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Mocha (Nóng)

46,000 Đ

49,000Đ

-10%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Chai Bạc Xỉu (250ml)

50,000 Đ

55,000Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà Phê Chai Phin Đen (150ml)

39,000 Đ

-10%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà Phê Chai Phin Đen (250ml)

50,000 Đ

55,000Đ

-7%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Matcha Latte (Đá)

36,000 Đ

39,000Đ

-5%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Matcha Sữa Dừa

40,000 Đ

42,000Đ

-7%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cacao

36,000 Đ

39,000Đ

-10%

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Tonic Espresso

36,000 Đ

40,000Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cappuccino (2 Shot)

48,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Latte (2 Shot)

48,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Americano (2 Shot)

37,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Americano

32,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Mocha (Đá)

39,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Caramel Macchiato (Đá)

39,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Macchiato (Đá)

39,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Latte

40,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cappuccino

40,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Espresso (2 shot)

37,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Espresso

32,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà Phê Chai SSG (150ml)

39,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà Phê Sữa 2 Shot

39,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Dừa

39,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Bạc Xỉu

29,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Sữa Sài-Gòn

29,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Đen Sài-Gòn

29,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Sữa

24,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Đen

24,000 Đ

Tên đầy đủ / Full name

Giá / Price

Cà phê Phin Đen

25,000 Đ