Con người & Đội ngũ

 

Đi cùng nhau
_

Mỗi cá thể đều có những câu chuyện đặc biệt, những tài năng đặc trưng riêng của mình, và khi tất cả tề tựu tại The Local Beans, tất cả đều cùng nhau hướng về một mục tiêu, đi chung một con đường, hướng về hành trình xây dựng thói quen cà phê của người Việt.

 

Và để đi xa hơn thì cần phải đi cùng nhau, The Local Beans luôn mong muốn được gặp gỡ thêm nhiều những người bạn chung chí hướng, những người cộng sự đáng tin cậy để chúng ta có thể cùng nhau đi trên hành trình này xa nhất có thể -  hành trình chăm sóc thói quen cà phê của người Việt, hành trình hoàn thiện bản thân, cùng nhau học hỏi và tiến bộ hơn mỗi ngày.

 

 

Trên hành trình chăm sóc những thói quen tốt,

tất cả chúng ta là những người bạn đồng hành!

Đặt Hàng

Cửa Hàng Đổi Điểm

Chat Facebook