Chung tay cùng nhân loại đẩy lùi đại dịch Covid. Chúng ta sẽ không thua trên chính quê hương mình! Đà Nẵng Quyết Thắng, Việt Nam Quyết Thắng!

 

our locations

 

 

.

.

The Local Beans #1

THE LOCAL BEANS

56A le Hong Phong, Phuoc Ninh, Hai Chau, Danang

 

The Local Beans #2

THE LOCAL BEANS 2

84 Chau Thi Vinh Te, My An, Ngu Hanh Son, Danang

 

 

Since you came here, you have
become one of us

 

Open time: 6.30am - 10:30pm

Hotline: (+84) 236 9999 972

Fanpagefacebook.com/thelocalbeans

Instagraminstagram.com/thelocalbeans.inst

Email: crm@thelocalbeans.com

 

 

Đặt Hàng

Cửa Hàng Đổi Điểm

Chat Facebook